Informatyk Bydgoszcz, obsługa firm Bydgoszcz, Toruń

JPK od stycznia 2018 wymogiem dla każdego?

Każdy mikroprzedsiębiorca ma obowiązek od stycznia 2018r złożyć plik JPK-VAT - ewidencje VAT co miesiąc bez wezwania organu podatkowego. Od 1 lipca na wezwanie organu pliki JPK do e-kontroli.

Mikroprzedsiębiorca to  zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ten, kto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

   - zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

   - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Oferowane przez nas programy INSERT z linii GT oraz NEXO oczywiście przygotowane są do tego, aby spełniać wspomniane wymogi prawa.

Copyright © 2017 Banicki-Informatyka. All rights reserved.