Informatyk Bydgoszcz, obsługa firm Bydgoszcz, Toruń

W 2018 zmiany w przepisach o Ochronie Danych Osobowych.

W maju przyszłego tj. 2018 roku w życie wejdą przepisy zaostrzające politykę bezpieczeństwa dla firm przetwarzających dane osobowe. Na bieżąco obserwujemy zmiany oraz konsultujemy sytuację z firmą Perfect Team, która wspomaga podmioty lecznicze oraz inne firmy przetwarzające dane w tym trudnym temacie... Jesteśmy przekonani, że przyszły rok dla wielu administratorów danych osobowych  (ADO) będzie wymagającym. Bycie na bieżąco oznacza dla nas dostosowanie oferty opieki informatycznej również pod kątem spełnienia wymogów RODO.

Copyright © 2017 Banicki-Informatyka. All rights reserved.